نفت، گاز و پتروشیمی

شیرهای کروی(GLOBE VALVE)

BODY GLOBE VALVE 4INCH-CLASS 600
BODY GLOBE VALVE 4INCH-CLASS 600
BODY GLOBE VALVE 3INCH-CLASS 600
BODY GLOBE VALVE 3INCH-CLASS 600
GLOBE VALVE 3/4INCH
GLOBE VALVE 3/4INCH

یکی از پرکاربردترین شیرهای صنعتی، شیرهای کروی یا Globe می باشند. شیر کروی یا گلوب، یک شیر از نوع حرکتی خطی است و به طور معمول در هردو صورت کاربردی روشن-خاموش(on-off) و گلویی (throttling) استفاده می شود که به طور گسترده برای کنترل جریان مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر طراحی شکل GATE و نیز تغییر جهت حرکت سیال، امکان کنترل جریان را برای این نوع شیر فراهم نموده است. نام این شیر نیز بر گرفته از شکل ظاهری بدنه آن که شبیه یک کره است، می باشد. اجزای اساسی این نوع شیر شامل BODY، BONNET، STEM، GATE، SEAT و آب بندها می باشد.

فهرست