CNG
شیرآلات صنعتی
VALVES

شیرهای تخلیه(DISCHARGE VALVES)

DISCHARGE VALVE-STAGE2
DISCHARGE VALVE-STAGE2
DISCHARGE VALVE-STAGE1
DISCHARGE VALVE-STAGE1

شيرها براي كنترل تنظيم شروع یا توقف حركت سيالات (مايع و گاز) در لوله ها، مخازن، تلمبه وكمپرسورها مورد استفاده قرار مي گيرند. شیرهای تخلیه وظیفه کنترل خروج سیال از محفظه را بر عهده دارند. این شیرها، بيشتر در ديگ هاي بخار تعبيه شده و در پايين ترين قسمت ديگ نصب مي شوند و در صورت لزوم با استفاده از آن، رسوب و جرم و ديگر ناخالصي هايي كه ته نشين مي شوند , تخليه مي گردد.این شیر از یک نشینمنگاه[Seat]، یک قسمت محافظ[Gaurd]، اجزای حرکتی[Valve Plate]، قسمت آب بندی[Element Seal] و همچنین قطعاتی برای مونتاژ این اجزا مانند پیچ ومهره تشکیل شده است.

فهرست