تجهیزات دوار
ROTATING EQUIPMENTS

قطعات یدکی کمپرسور
COMPRESSOR SPARE PARTS

شرکت ستراک طرح اسپادانا سازنده قطعات یدکی کمپرسور می باشد که در طول سال های فعالیت خود به عنوان یک شرکت دانش بنیان موفق به بومی سازی این قطعات در صنعت نفت شده است.

HOERBIGER-SEAT
HOERBIGER-SEAT
DISCHARGE VALVE-HOERBIGER
DISCHARGE VALVE-HOERBIGER
SUCTION VALVE-HOERBIGER
SUCTION VALVE-HOERBIGER
SUCTION VALVE-WILLIAMS
SUCTION VALVE-WILLIAMS
DISCHARGE VALVE-WILLIAMS
DISCHARGE VALVE-WILLIAMS
SUCTION&DISCHARGE VALVES-NW5
SUCTION&DISCHARGE VALVES-NW5
SUCTION&DISCHARGE-BROOMWADE
SUCTION&DISCHARGE-BROOMWADE
SPRING&POPPET&SPRING SUPPORT
SPRING&POPPET&SPRING SUPPORT
SUCTION VALVE-STAGE1
SUCTION VALVE-STAGE1
DISCHARGE VALVE-STAGE 1
DISCHARGE VALVE-STAGE 1
BURCKHARDT SUCTION & DISCHARGE POPPET VALVE
BURCKHARDT SUCTION & DISCHARGE POPPET VALVE
فهرست